Құпиялылық саясаты

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «Talli Distribution» ЖШС Alilo бренді бар заңды тұлға (бұдан әрі – Мердігер) ретінде Пайдаланушылардың жеке деректерінің құпиялылығын сақтаудың маңыздылығын мойындай отырып және адам құқықтарын сақтауға міндеттемесін білдіре отырып, осы Құпиялық саясатын (бұдан әрі – Құпиялылық саясатын) әзірледі. «Саясат» деп аталады).

1.2. Орындаушының және/немесе оның аффилиирленген тұлғаларының қосымшаларын, интернет-ресурстарын, веб-сайттарын, тауарларын (бұдан әрі «Қызмет» немесе «Қызметтер» деп аталатын) пайдалану саясаты Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылады және барлық Пайдаланушыларға қолданылады. Пайдаланушы келісіміне қосылды. Орындаушы Орындаушының веб-сайтында орналастыру және/немесе Саясаттың өзгертілген нұсқасын бұқаралық ақпарат құралдарында (БАҚ) жариялау арқылы осы Саясатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізе алады. Мұндай өзгертулер мен толықтырулар Қызметтің функционалдығы шеңберінде оларды қабылдау туралы тиісті түймені басқаннан кейін Пайдаланушымен қабылданған болып саналады немесе егер олар жарияланған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кейін Пайдаланушы Қызметті пайдалануды жалғастырса. Осы Саясаттың ағымдағы нұсқасы Компанияның веб-сайтында келесі сілтеме бойынша орналастырылған: https://alilo.kz/privacy_policy

1.3. Осы Саясатта пайдаланылған терминдер мен анықтамалар, егер Саясатта өзгеше көзделмесе, Пайдаланушы келісіміндегідей мағынаға ие.

1.4. Осы Саясаттың мақсаты Орындаушыны Пайдаланушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу мақсаттары туралы, Қызметтерді пайдалану шеңберінде Пайдаланушылардың қандай жеке деректері жиналатыны және өңделетіні туралы, сондай-ақ қабылданған шаралар туралы хабардар ету болып табылады. Жеке деректерді қорғау жөніндегі қызмет провайдері. Пайдаланушы деректері.

1.5. Бұл Саясат өнімдерге және олар арқылы жиналған ақпаратқа ғана қолданылады. Ол басқа қолданбалар мен ресурстарға, сондай-ақ веб-қосымшаларға немесе басқа үшінші тарап қолданбаларына қолданылмайды.


2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Пайдаланушылардың жеке деректерін жинауды және өңдеуді Мердігер де, оның серіктестері де жүзеге асыра алады. Бұл ретте Пайдаланушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу Пайдаланушыға келісім-шартты орындау, Пайдаланушыға тауарларды сату, оның ішінде оған хабарламаларды, тауарларды сатуға қатысты ақпаратты жіберу, сондай-ақ сұрау салуларды өңдеу мақсатында жүзеге асырылады. Пайдаланушыдан, Пайдаланушыны Пайдаланушы келісіміне енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы хабардар ету, сатылатын тауарлардың сапасын жақсарту, маркетингтік іс-шараларды жүргізу, жарнамалық науқандар мен маркетингтік зерттеулер жүргізу, жаңа өнімдерді әзірлеу және ұсыну, оның ішінде жекелендірілген қызметтерді көрсету және мақсатты Жарнамалық материалдар мен мазмұнды Пайдаланушыға беру, Пайдаланушылардың конкурстарға қатысуы, сондай-ақ Орындаушының қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруы. Жеке деректерді жинау және өңдеудің қосымша мақсаттары белгілі бір Қызметтерді пайдалану бөлігі ретінде көрсетілуі мүмкін.

2.2. Қызметтерді пайдаланған кезде Мердігер немесе Серіктестік пайдаланушы ұсынған деректерді, соның ішінде ұялы телефон нөмірін, электрондық пошта мекенжайын, IP мекенжайын, геолокация туралы ақпаратты, іздеу тарихын, кіру күні мен уақытын, сондай-ақ қол жетімді cookie файлдарын, браузер туралы ақпаратты жинай алады және өңдей алады. және операциялық жүйе, пайдаланушы ұсынатын деректер, мысалы: Аватар (Пайдаланушы орналастырған сурет), пайдаланушы аты, жынысы, туған күні, Пайдаланушының қол жеткізу құқықтарының келісімі және растауы, сондай-ақ мақсаттарға жету үшін басқа да қажетті деректер 2.1 тармағында көрсетілген жинау және өңдеу.

2.3. Жеке деректерді Пайдаланушы толықтыра алады. Бұдан басқа, Орындаушы Пайдаланушының Жеке деректерін ашық көздер арқылы немесе Орындаушымен шарттық қарым-қатынас негізінде үшінші тұлғалардан толықтыра немесе нақтылай алады.

2.4. Жеке деректерді сақтауды Орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында Пайдаланушы келісіміне сәйкес оларды жинау және өңдеу мақсатына жету үшін қажетті кезең ішінде және аталған Пайдаланушы келісімі бұзылғаннан кейін үш жыл ішінде жүзеге асырады. , егер қандай да бір қолданыстағы заңнамада қысқа мерзім белгіленбесе.

2.6. Пайдаланушы Дербес деректерді жинауға және өңдеуге берген келісімінен бас тарта алады. Келісімді қайтарып алу Пайдаланушы келісімінің тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Келісімнен бас тарту үшін Пайдаланушы Компанияның info@alilo.kz мекенжайына жазбаша өтініш беруі керек.

3. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ҚҰПИЯЛЫҚ

3.1. Пайдаланушылардың жеке деректері құпия ақпарат болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалады.

3.2. Мердігер және оның серіктестері заманауи технологиялар мен ішкі процедураларды пайдаланады және Дербес деректерді сыртқы кедергілерден, ақпаратқа қол жеткізуге, оны өзгертуге, ашуға немесе жоюға рұқсатсыз әрекеттерден қорғауға бағытталған барлық әрекеттерді орындайды. Орындаушы оның әрбір Серіктесінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген нысанда ақпараттың, оның ішінде Пайдаланушылардың жеке деректерінің құпиялылығын қамтамасыз ететін келісімнің болуын қамтамасыз етеді.

3.3. Қызметтер TLS v1.2 криптографиялық протоколын пайдалана отырып, қауіпсіз HTTPS протоколы арқылы Интернетте Пайдаланушы мен Қызметтер арасында жіберілген деректерді қорғауды қамтамасыз етеді.

3.4. Пайдаланушылардың жеке деректеріне қол жеткізу осы ақпаратты өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін қажет ететін Орындаушыға және оның Серіктестеріне беріледі.

3.5. Мердігер мен оның серіктестері, сондай-ақ жеке деректермен жұмыс істейтін басқа тұлғалар құпия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемеге қол қояды, сондай-ақ Шарттың нормалары мен талаптарын бұзған жағдайда мүмкін болатын тәртіптік, әкімшілік, азаматтық және қылмыстық жауапкершілік туралы ескертіледі. дербес деректерді өңдеу саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.


4. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ҮШІНШІ ТАРАПТАРҒА БЕРУ

4.1. Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырылады.

4.2. Пайдаланушы келісімін орындау және Қызметтерді пайдалану тәжірибесін жақсарту мақсатында Орындаушы Қызметтердің жаңа функционалдық мүмкіндіктерін (ақпараттық, жарнамалық, білім беру, ойын-сауық және басқа сипаттағы қызметтер мен өнімдерді қоса) әзірлейді, жетілдіреді, оңтайландырады және енгізеді. оның ішінде аффилиирленген тұлғалар мен серіктестерді тарта отырып. Осы мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ету үшін Пайдаланушы келіседі және Орындаушыға пайдаланушының жеке деректерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес өңдеуге рұқсат береді, соның ішінде мұндай деректерді автоматтандырылған өңдеу нәтижелерін қоса алғанда, бүтін және/немесе мәтіндік мәндер түрінде және идентификаторлар, оларды аффилиирленген тұлғаларға және/немесе Серіктестерге өңдеуге, оның ішінде трансшекаралық тасымалдауға осындай келісімге сәйкес беру.

4.3. Жеке деректерді үшінші тұлғаларға берген жағдайда Орындаушы оларды рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін барлық негізделген шараларды қабылдайды және оларды осы Саясаттың ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға міндеттенеді. Мердігер Пайдаланушылардың құпиялылық құқығын қамтамасыз етеді және сәйкесінше, ешбір тарап, соның ішінде Серіктестер Пайдаланушылардың хат-хабарлары туралы ақпаратты алмайды.

4.4. Жоғарыдағы 4.1 - 4.3 тармақтарының ережелеріне қарамастан, Пайдаланушы оның деректері Интернет арқылы жіберілетінін біледі, ал Орындаушы Пайдаланушы жіберген, рұқсатсыз қол жеткізуді үшінші тұлғалар ала алатын деректердің сақталуына кепілдік бермейді. кез келген заңсыз әрекеттердің нәтижесінде. Осыған байланысты кез келген деректерді беруді Пайдаланушы өз қауіп-қатерімен және тәуекелімен жүзеге асырады, ал Орындаушы деректердің немесе оның бір бөлігінің ағып кетуіне және Пайдаланушыға тиісті залал келтіруіне жауапты емес.